De algemene voorwaarden worden in de offerte en de opdrachtbevestiging vermeld.